Forsøgsopstilling på fodboldbane nær d&b i Backnang, Tyskland. (Foto: d&b)

Lyd fra udendørs koncerter skal tæmmes

Thursday 11 Feb 21

Contact

Contact

Finn T. Agerkvist
Head of Group, Associate professor
DTU Electro
+45 45 25 39 41

Kontakt

Elena Shabalina
Dr.rer.nat., R&D Applied Research
d&b audiotechnik
+49-7191-9669-262
elena.shabalina@dbaudio.com

Fakta

d&b audiotechnik 
d&b leverer professionelle audioløsninger til tale- og musikgengivelse i høj kvalitet og betragtes som internationalt førende inden for lydforstærkningssystemer i installerede og mobile applikationer.
www.dbaudio.com
Samarbejde mellem DTU og førende tysk lydteknologisk virksomhed skal udvikle software til at begrænse gener fra udendørs koncerter. 

Lovgivning og regler bliver i disse år skærpet overalt i verden for at begrænse støjgener fra trafik, virksomheder og enkeltstående begivenheder som eksempelvis udendørs koncerter. Et samarbejde mellem den tyske virksomhed d&b audiotechnik og DTU har fokus på at finde løsninger til at sikre, at udendørs musikarrangementer fremover kan afholdes, så de er til mindst mulig gene for naboerne og samtidig giver deltagerne i koncerten den gode musikoplevelse, de har betalt for.

Problemet med støj fra koncerter stammer særligt fra de lave frekvenser. Det er baslyden, der dunker igennem fra musikken, også selvom den spilles langt væk. Det skyldes ikke mindst de vibrationer, som opstår fra musikken i de lave frekvenser, hvorimod de højere frekvenser bliver opslugt i atmosfæren og ikke generer os.

Lyd skal afhjælpe støjen
Konkret arbejder forskerne og virksomheden på en løsning, hvor udbredelsen af de lave frekvenser bliver begrænset ved hjælp af lyd. Det sker ved at opsætte en ekstra række højtalere på koncertpladsen, som placeres bag publikum i den såkaldte bright zone.

Herfra sendes en modificeret udgave af lyden ud til omgivelserne, der udslukker den lyd, der kommer fra scenen. Lyden fra scenen og den modificerede lyd arbejder modsat af hinanden, så den ene komprimerer luftens molekyler, mens den anden udvider dem. Derved udligner de hinanden og forhindrer koncertlyden i at genere naboerne i dark zone uden at ødelægge den gode lyd for publikum foran scenen.

”Det kan lyde enkelt, men der er utrolig mange faktorer, der påvirker lyden, når den bliver skabt ved udendørsarrangementer. Det handler både om, hvilke bygninger og træer, der er i området, om hvorvidt underlaget er græs eller asfalt, og ikke mindst vejrforholdene,” siger Pierangelo Libianchi, DTU Elektro, der er ansvarlig for at udarbejde algoritmerne til den software, der skal anvendes.

"Vi er meget glade for samarbejdet med DTU, og det vil være fantastisk, hvis Pierangelos arbejde resulterer i en prototype, der senere kan udvikles til et egentlig produkt til vores kunder."
Elena Shabalina, d&b audiotechnik

I første omgang har Pierangelo Libianchi fokus på at udarbejde en løsning, der tager højde for de faktorer, der påvirker lyden mest, nemlig temperatur og vind.

”Når en musikfestival afholdes over flere dage, vil vejret skifte undervejs. Vinden kan tage til, og det bliver køligere om aftenen, hvilket får lydbølgerne til at opføre sig anderledes. Det skal algoritmerne kunne tage højde for,” siger han. 

DTU er langt fremme med udvikling af løsning
Forskerne på DTU Elektro har gennem de seneste år arbejdet på at udvikle løsningen med at inddæmme musikken ved hjælp af en ekstra række højttalere bag publikum. Det er den løsning, Pierangelo Libianchi nu videreudvikler. Samtidig har d&b audiotechnik allerede produceret software, der kan anvendes af arrangører af udendørskoncerter til at vurdere, hvordan støjen vil påvirke naboerne. Det var derfor naturligt for virksomheden at indgå samarbejde med DTU.

”DTU har den eneste internationale forskergruppe, der har specialviden inden for begrænsning af støj fra udendørs musikarrangementer. Universitet har opnået interessante resultater fra et projekt, hvor de undersøgte udbredelsen af uønsket lyd fra koncerter i bl.a. Tivoli.” siger Elena Shabalina, der er ansat som forsker i d&b audiotechnik.

Corona-situationen har hidtil kun gjort det muligt for Pierangelo Libianchi at foretage målinger i laboratorieomgivelser. De er dog forløbet tilfredsstillende, og han håber, at der i løbet af det kommende sommerhalvår også kan foretages målinger udendørs.

”Vi er meget glade for samarbejdet med DTU, og det vil være fantastisk, hvis Pierangelos arbejde resulterer i en prototype, der senere kan udvikles til et egentlig produkt til vores kunder. Det er et komplekst og fascinerende felt at arbejde med, så vi er spændt på at se, hvad der er muligt,” siger Elena Shabalina. 

Illustration: Pierangelo Libianchi
Illustration: Marianne Rom Andersen

News and filters

Get updated on news that match your filter.