Foto DTU

Villum Fonden belønner forskere med 37 mio. kr.

Monday 22 Jan 18
|
by Søren Ravn

Contact

Martin Nielsen
Associate Professor
DTU Chemistry
+45 24 65 10 45

Contact

Efren Fernandez Grande
Associate Professor
DTU Electro
+45 45 25 39 40

Om Villum Fonden

Villum Fonden er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen, der blandt andet grundlagde Velux A/S. Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål herhjemme og udenlands. 

 

Fire DTU-forskere får hver små 10 mio. kr. fra Villum Fonden. Nu skal de etablere forskergrupper og realisere deres ambitioner.

18 forskere fra fire danske universiteter modtager i år tilsammen 153 mio. kr. fra Villum Fonden. Blandt forskertalenterne er fire fra DTU: Pengyu Guan, Martin Nielsen, Efren Fernandez-Grande og Luca Camilli. Forskerne hædres ved en festlighed på Det Kongelige Bibliotek.  

Midlerne kommer fra fondens Young Investigator Programme, der siden 2012 har støttet 129 talentfulde forskere. Fælles for modtagerne er, at de, foruden at være fremragende forskere, er under 40 år. De får hver mellem 5 og 10 mio. kr.

Fonden ønsker med en tidsramme på fem år at give dem den fornødne økonomiske ro og stabilitet, så de kan etablere sig, opbygge deres første forskergruppe og ansætte andre yngre forskere. Det skulle gerne danne base for produktion af ny viden, der vil vise sig gavnlig for samfundet.

De fire DTU-projekter

Titel: Optisk tidslinse til passivt optisk netværk med ultrahøj kapacitet (Lens-PON)
Modtager: Pengyu Guan, postdoc, DTU Fotonik
Beløb: 9.981.115 kr.
Projektets formål er at fremme den form for optisk signalbehandling, som er baseret på tidslinser, herunder at anvende tidslinser i optiske acces-net (bredbåndsfibernet), hvor der lægges vægt på energibesparelse. Projektets mål skal nås igennem undersøgelse af nye enheder og metoder, baseret på tidslig Fourier-optik og nye integrerede fotoniske komponenter. Bevillingen tillader ansættelse af to ph.d.-studerende, en postdoc samt indkøb af nyt udstyr.

Titel: Acceptorløs dehydrogenering af alkohol i ioniske væsker ved homogen katalyse
Modtager: Martin Nielsen, adjunkt, DTU Kemi
Beløb: 9.928.835 kr.
Overgangen fra et forurenende energisystem baseret på fossile brændstoffer til et miljøvenligt alternativ baseret på bæredygtige ressourcer er en af vores tids vigtigste opgaver. Dette projekt vil bidrage til at opnå dette mål ved at udvikle katalytiske processer, som effektivt udvinder brint fra vedvarende organisk materiale. Dette kan åbne muligheder for levedygtige implementeringer af et brintbaseret energisystem. Bevillingen vil finansiere to ph.d.-studerende, to postdocs og en laborant.

Titel: Stor skala akustisk holografi
Modtager: Efren Fernandez-Grande, lektor, DTU Elektro
Beløb: 7.224.374 kr.
Lyd er et centralt element i vores opfattelse og interaktion med verden. Imidlertid er det endnu ikke muligt at registrere alle lyddetaljer i rum med betydelig volumen. Dette projekt vil undersøge metoder til at registrere det fulde tredimensionelle akustiske felt inde i et rum. Forskningen vil have stor indflydelse på kommunikation, virtual reality, kulturbevarelse, arkitektur og kunst. Bevillingen vil tillade rekruttering af to ph.d.-studerende og to postdocs.

Titel: Todimensionelt silicium i elektronik
Modtager: Luca Camilli, lektor, DTU Nanotech
Beløb: 9.567.895 kr.
I jagten på ny, hurtigere og mere effektiv elektronik fokuserer dette projekt på todimensionale lag af silicium-atomer - silicen - der er som skabt til at blive integreret med avanceret siliciumteknologi. For at kunne kortlægge og udnytte silicens elektroniske egenskaber udvikles en robust platform til at fremstille og studere silicen-transistorer. Bevillingen muliggør ansættelse af en postdoc og en ph.d.-studerende samt anskaffelse af nyt udstyr.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.camm.elektro.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=27d0cca2-ac6f-4979-9d88-c65cd1db6f0e
15 JUNE 2024