Undervisning i klasselokale på Rødkilde Skole (Foto: Ecophon)

Voksende interesse for akustik i bygninger

Thursday 28 Mar 19
|

Contact

Melanie Nolan
Research Assistant
DTU Electro
+45 45 25 39 33

Kontakt

Mai-Britt Beldam
Global Concept Developer 
Ecophon
29 60 70 27
Mai-Britt.Beldam@ecophon.se

De nuværende målemetoder skal dog udvikles, så der kan gennemføres mere præcise målinger af lydabsorberende materiale.

Interessen for at skabe rum med en god akustik er voksende. Det skyldes ikke mindst en øget viden om akustikkens betydning for vores velbefindende, skolebørns indlæringsevne og de ansattes produktivitet i et storrumskontor. 

God akustik skabes bl.a. ved at anvende lydabsorberende materiale i et rum, og dermed dæmpe lydniveauet eller efterklangen af lyden. Målingerne til at bedømme egenskaberne i det lydabsorberende materialer er dog et felt, som forskere over hele verden i disse år arbejder på at udvikle. En af dem er Mélanie Nolan. Hun er ansat som postdoc i et samarbejde mellem DTU Elektro og virksomheden Ecophon, der er en af Nordens største producenter af lydabsorbenter til særligt skoler, hospitaler og kontorer. 

Mélanie Nolan har siden sit kandidatstudie arbejdet med at undersøge, hvordan resultaterne fra de eksisterende målinger af lydabsorberende materialer varierer fra laboratorium til laboratorium. I øjeblikket bliver lydabsorbenter målt i et godkendt efterklangslaboratorium efter en ISO-standard for at se, hvor meget lyd de absorberer. Mélanie Nolan har gennemført test af det samme materiale med denne metode i 7 forskellige godkendte laboratorier spredt ud over Europa – og med lige så mange forskellige resultater. 

”Den viden er i princippet ikke ny. Siden 1930’erne har man vidst, at der var problemer med at måle absorption i efterklangslaboratorier. Man har derfor gennem de senere år forsøgt at forbedre laboratoriernes udformning for at få mere korrekte målinger, men uden held. Nu vil jeg i stedet undersøge, om det er muligt at gå en helt anden vej for at skabe bedre målemetoder,” siger Mélanie Nolan.

Billede af lydfeltet
Mélanie Nolan vil som noget nyt anvende et mikrofon-array til målingerne. Det giver mulighed for at skabe et billede af lydfeltet i et rum og dermed forhåbentlig også af, hvordan absorbenter påvirker dette. Den viden kan forhåbentlig gøre det muligt at designe lydabsorberende elementer til eksempelvis lofter og vægge, så de i højere grad påvirker lydfeltet og dermed absorberer lyden som ønsket. 

En del af Mélanie Nolans arbejde vil foregå med modeller og simuleringer, men hun vil også foretage test i rigtige rum, eksempelvis et klasseværelse, da absor-benterne ofte opfører sig anderledes i et laboratorium end i virkeligheden. 

Det første skridt mod nye standarder
Ecophon ser frem til samarbejdet og de resultater, Mélanie Nolans arbejde kan medføre.

”Nu og her kommer det ikke til at ændre de internationale standarder, der findes for målinger af lydabsorberende materiale. Men vi kommer til at tage det første skridt ved at vise, hvorfor det er nødvendigt at nytænke målemetoderne, og hvordan det kan ske. Og frem for alt kommer vi forhåbentlig til at kunne give vores kunder en bedre viden om egenskaberne i vores lydabsorbenter,” siger Mai-Britt Beldam, Global Concept Developer i Ecophon.

Det er ikke første gang, Ecophon samarbejder med DTU. 

”Universitetets forskere har en stor specialistviden inden for akustik, som vi er glade for at kunne trække på. Samtidig er det vigtigt for os, at den type nyudviklende arbejde, som Mélanie Nolan nu skal i gang med, bliver gennemført af en uvildig person fra universitetet, der ikke skeler til, hvad der er bedst for vores virksomhed, men i stedet vælger den metode, der er stærkest funderet rent videnskabeligt” siger Mai-Britt Beldam.

Mélanie Nolans arbejde med at udvikle arraymetoden til målinger af lydabsorbenter kommer til at strække sig over de næste to år.

 

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.camm.elektro.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=32abd924-74cd-47d7-8a4c-e0649358d42d
15 JUNE 2024