Sound-field ASSR measurement in the audiovisual immersion lab (AVIL) - (Photo: Valentina Zapata-Rodríguez/Ana Sofía Patiño)

Bedre tilpasning af høreapparater til spædbørn

Wednesday 12 Aug 20

Kontakt

Valentina Zapata-Rodriguez
42 36 59 60 
valr@iru.interacoustics.com
Interacoustics

Kontakt

Søren Laugesen
20 28 10 67
slau@iru.interacoustics.com
Interacoustics 
Ny forskning bidrager til at vurdere, om et rum i en høreklinik er egnet, når høreapparater i fremtiden skal tilpasses spædbørn, der blot er et par måneder gamle. 

I dag sker den afsluttende vurdering af en tilpasning af høreapparater først, når børn med hørehandicap er blevet omkring 9 måneder gamle og har mulighed for at gennemføre en test, hvor de skal reagere på, hvor en lyd kommer fra. Hvis ikke indstillingen har været optimal, betyder det, at disse børn er gået glip af væsentlige stimuli fra særligt tale i de første måneder af deres liv, hvilket kan være svært at indhente senere. 

”Vi har derfor i flere år arbejdet på at udvikle en målemetode, der gør det muligt at vurdere tilpasningerne af høreapparater til spædbørn helt ned i 2-3 måneders alderen. På den måde kan vi bidrage til at sikre dem væsentlige bidrag til særligt deres sproglige og sociale udvikling,” siger Søren Laugesen, der er Senior Research Engineer i Interacoustics Research Unit. Interacoustics er en dansk virksomhed, der er verdens største producent af avanceret elektronisk udstyr til diagnosticering af høretab og tilpasning af høreapparater.

Nye målemetoder udviklet sammen med forskere
Udviklingen af den nye målemetode sker bl.a. i samarbejde med forskere og studerende på DTU. Her har et skridt på vejen været at finde en løsning, så akustikken fra det rum, hvor tilpasningen af høreapparatet sker, kan inddrages. 

”Den nye metode til vurdering af tilpasningen af høreapparater hos helt små spædbørn sker ved hjælp af en ASSR-test, Auditory Steady State Response. Rent praktisk betyder det, at vi udsender en række lydsignaler, der dækker flere forskellige frekvensområder fra en højttaler i lokalet,” siger Valentina Zapata-Rodriguez, der har udført forskningsprojektet som erhvervs-ph.d.-studerende i et samarbejde mellem DTU Elektro's Acoustic Technology-gruppe og Interacoustics Research Unit.

”I samme rum er spædbarnet, der sover, mens den elektrofysiologisk måling foregår. Ved hjælp af elektroder, der er fastgjort til barnets hoved, måles aktivitet i hjernen, som afslører, om barnet registrerer lyden fra højttaleren,” forklarer Valentina Zapata-Rodriguez.

Ud fra målingerne kan det afgøres, om lyden forstærkes til det rette niveau, eller om der er brug for at ændre på høreapparaternes indstilling. 

Målinger af akustik i høreklinikker
Valentina har foretaget målinger af akustikken i 31 forskellige rum tilknyttet høreklinikker på danske hospitaler. Resultatet viste, at der er store variationer i akustikken i disse rum, som den nye målemetode skal tage højde for. 

”Jeg har efterfølgende udviklet modeller, der simulerer akustikken i otte forskellige typer rum, som dækker den bredde, jeg fandt i høreklinikkerne. Herefter har jeg testet betydningen af akustikken for ASSR målingen,” siger Valentina Zapata-Rodriguez. 

Testene er sket i DTU’s avancerede lydlaboratorium, AVIL, Audio Visual Immersion Lab, der er udstyret med 64 højttalere, og dermed gør det muligt at gengive akustikken fra forskellige typer rum. I alt 23 testpersoner har deltaget i forsøget. 

På baggrund af disse data er det muligt at indarbejde oplysninger om akustikken i det fremtidige måleinstrument, der skal anvendes til at vurdere spædbørns høreapparater. 

”Det vil med den nye viden være muligt indledningsvist at måle akustikken og derved finde ud af, om et lokale i høreklinikken er egnet til denne type test. Måske er det bedre at anvende et helt andet lokale, eller ændre på påvirkningen fra akustikken ved eksempelvis at placere højttaleren eller spædbarnet et andet sted i rummet,” forklarer Søren Laugesen.

Interacoustics er meget tilfreds med resultaterne af Valentina Zapata-Rodriguez’s arbejde. Det har været helt afgørende for den videre udvikling af den nye testmetode at få viden om akustikkens indflydelse og mulighed for at kunne tilpasse målingerne på den baggrund. Målet er nu at kunne introducere den nye målemetode på markedet inden for de kommende år. 

News and filters

Get updated on news that match your filter.