Provost Rasmus Larsen, Professor Frieder Lucklum, and Head of Department Preben Jørgensen, DTU Electrical Engineering. (Photo: Nadia Jane Larsen).

Tiltrædelsesforelæsning om akustik og mekanik i mikroskala

Friday 06 Nov 20

Contact

Frieder Lucklum
Professor MSO, Head of Center
DTU Electro
+45 93 51 19 39

Fakta

CAMM, Centre for Acoustic-Mechanical Microsystems, danner rammen om verdensførende forskning inden for spændingsfeltet akustik og formgivning på mikroskala.  

Centeret er stiftet i 2014 af de tre danske producenter af høreapparater, Oticon, Widex og GN Hearing i samarbejde med DTU Elektro og DTU Mekanik.
Frieder Lucklum er ny professor ved Centre for Acoustic-Mechanical Microsystems (CAMM) på DTU Elektro.

Frieder Lucklum afholdte sin professortiltrædelsesforelæsning med titlen 'From MEMS, Ultrasonic Sensors, and 3D-Printing to Phononics and Mechanical-Acoustic Microsystems' fredag den 6. november 2020 på DTU. Forelæsningen var virtuel og foregik på Zoom og YouTube, hvilket gør det muligt at den kan ses/genses her.

Frieder Lucklum blev i starten af året ansat som ny leder af forskningscentret CAMM. Centret beskæftiger sig med sammenhængen mellem akustik og mekanik i mikroskala, der er afgørende i produktionen af bl.a. høreapparater og hovedtelefoner. Netop på dette vidensområde er Danmark blandt verdens førende. Tre af de største producenter af høreapparater er danske. De har sammen med DTU Elektro og DTU Mekanik dannet forskningscenteret CAMM.

Ved tiltrædelsesforelæsningen delte Frieder Lucklum sin viden om nogle af sine tidligere og nye forskningsprojekter og illustrerede forskellige forskningsresultater fra MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), ultralydssensorer og 3Dprinting og anvendelse i fononiske og mekanisk-akustiske mikrosystemer.

Kombinationen af avancerede fremstillingsteknologier, beregningsmodellering og nye koncepter som akustiske metamaterialer åbner for helt nye muligheder, der hidtil ikke har været mulige med klassiske materialer og systemer. Under forelæsningen fremlagde Frieder Lucklum sin vision om at opbygge et bæredygtigt fundament for at fremme teknisk ekspertise inden for mikroakustik, numerisk modellering og optimering.

Professor Frieder Lucklum (Photo: Nadia Jane Larsen).

Sammendrag (Abstract)

Microacoustic devices and systems such as hearing aids, miniature headsets, or ultrasonic sensors and actuators, are at the crossroads between multiple engineering disciplines and benefit our society in different ways today. Technological advancements in acoustic systems require expertise from electrical engineering, mechanical engineering, physics, and other fields.

Understanding the propagation and interaction of vibrations and waves in confined spaces, different solid and fluid materials, and over widely different frequencies utilizes rigorous analytical, numerical, and experimental methods. Advances in fabrication techniques such as micromachining and MEMS technology or additive manufacturing open new freedom in design and integration. Novel design concepts include the unique physical behaviour found in acoustic metamaterials and phononic crystals to control wave propagation in ways not possible with classical materials.

This inaugural lecture will illustrate research results from MEMS, ultrasonic sensors, and 3Dprinting and the application in phononic devices and mechanical-acoustic microsystems. The lecture will lay out a vision to build a sustainable foundation for joining and advancing the engineering expertise in microacoustics, numerical modelling and optimization, and materials and process technology.

News and filters

Get updated on news that match your filter.